Over Elke Van Hoof

Huis voor Veerkracht is het geesteskind van Prof. Dr. Elke Van Hoof, autoriteit op het vlak van stress en burn-out. De unieke kwaliteit van Elke is haar combinatie van een academische achtergrond met praktijkervaring binnen het bedrijfsleven. Vandaag is Elke nog steeds de bezieler achter Huis voor Veerkracht. Ze superviseert het team Certified Partners en waakt over de kwaliteit van de diensten.

Chief Happiness Officer

Als drijvende kracht achter Huis voor Veerkracht, heeft Elke een vinger aan de pols bij zowel bedrijven als individuele medewerkers. Zij is ook de auteur van het boek ‘De Chief Happiness Officer - Stappenplan voor een strategisch welzijnsbeleid op het werk’ en geeft opleidingen aan HR-professionals rond dit thema. Vanuit haar ervaring, werd het duidelijk dat het besef groeit bij bedrijven om in te zetten op een geïntegreerd welzijnsbeleid: een must om medewerkers gemotiveerd en mentaal fit te houden. Daarin speelt het HR-team, en met name de Chief Happiness Officer, een sleutelrol. Met OCHO wil Elke deze professionals met elkaar verbinden om zo welzijn op het werk nog breder uit te dragen.

Expertises

Prof. Dr. Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is gecertifieerd EMDR-practitioner, biofeedbacktrainer en coach. Elke Van Hoof is verder expert in non-verbale interventies en outplacement. Ze is een gevierd auteur en veel gevraagd keynote speaker.

Docent @VUB

Elke doceert medische en gezondheidspsychologie alsook klinisch psychologische interventies aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is gastdocent aan de Vlerick Business School. Elke is coördinator van de interuniversitaire opleiding ‘eerstelijns psychologische zorg”, doceert in de opleiding “Psychodiagnostiek voor volwassenen”. Daarnaast verzorgt Elke de module “common mental disorders”, ethiek en marketing binnen de opleiding Disability Case Management georganiseerd binnen het RIZIV. Daarnaast is ze een gewaardeerd gastprofessor in menig opleiding.

Onderzoek

Elke voert al meer dan 15 jaren onderzoek uit naar wat personen kwetsbaar maakt om (tijdelijke) problemen te ervaren wanneer geconfronteerd met een chronische aandoening. Met andere woorden probeert ze zicht te krijgen op welke factoren een negatieve dan wel positieve invloed uitoefenen in het omgaan met deze uitdagingen. Dit doet ze in verschillende domeinen zoals stress en burn-out maar ook bij kanker. Haar kennis gebruikt ze om innovatieve welzijnsmodellen op te bouwen voor organisaties die het verschil willen maken. Tevens onderzoekt ze de impact van toxische stress op de informatieverwerkingssystemen in de hersenen.

Expertenrol

Elke is lid van de Psychologencommissie. De Psychologencommissie is een publieke autoriteit die deel uitmaakt van de federale overheid. De Psychologencommissie is bevoegd voor alle psychologen in België. Elke is eveneens expert binnen de Hoge Gezondheidsraad van België. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is in België het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Sinds zijn ontstaan in 1849 heeft de Hoge Gezondheidsraad altijd als doel gehad om de Belgische overheid te ondersteunen op het gebied van de volksgezondheid. Deze raadgevende rol – die zich aanzienlijk heeft uitgebreid in de loop der tijd – berust op het werk van teams van op hun terrein gespecialiseerde wetenschappers.

Adviseur

Elke treedt op als adviseur in de Committee on Employment and Social Affairs of the European Parliament. Daarnaast is ze lid van Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid binnen de dienst voor Uitkeringen van het RIZIV.